Archive for декември, 2009

Р. Петков – М. Христов в НС – парл. контрол

сряда, декември 9th, 2009

ИЗВАДКА ОТ СТЕНОГРАМА ОТ ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ, СЪСТОЯЛ СЕ НА 06.10.2006 Г.

 

Ако трябва с едно изречение да се коментира „отговора” на министър Румен Петков, то той е пример за нагло подминаване  и оставяне без отговор на зададените от независимия депутат М. Христов въпроси и е илюстрация за неефективността и формалността на парламентарния контрол. Налага се обаче да бъдат по-конкретно разгледани някои моменти от стенограмата, което ще направя в скоби и с различен шрифт. Димитър Митев.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Следва въпрос от народния представител Минчо Христов относно актуалното състояние на пререгистрацията на моторни превозни средства и служебното спиране на моторни превозни средства от страна на КАТ.
Господин Христов, заповядайте да развиете Вашия въпрос.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, от началото на м. януари стана ясно, че българското правителство възнамерява да проведе пререгистрация на автомобилите до края на м. март. На 6 януари внесох проект за решение за отмяна на тази задължителна пререгистрация. Още тогава написах в мотивите, че това е ощетяване и тормоз над стотици хиляди български граждани. Правителството излъга, че това е изискване на Европейския съюз.     /В отговора на Р. Петков няма опровержение за това обвинение, а напротив, като член на правителството той продължава да застъпва същата лъжа./      Оказа се, че изискването е единствено от страна на българските застрахователи, които по някакъв начин са убедили правителството, и в частност госпожа Меглена Кунева, която предложи това решение      /министърът на вътрешните работи посочи и господин Пл. Орешарски като инициатор, не бива да се отнема и неговия принос като финансов министър/,      да наложи силово тази пререгистрация.         /По  въпроса за ролята на застрахователите си позволявам по-различно мнение от това на М. Христов. Неговото становище оставя без внимание заинтересоваността на доставчика  на табелите и
талоните  и извършител на подмяната им, както и на банката, обслужваща преводите на таксите за пререгистрацията. Ако правителството не обслужваше техните интереси, то можеше да осъществи същия натиск директно за сключване на застраховки гражданска отговорност и  в съответствие с чл. 171 т.2 буква «в» да спира от движение МПС без застраховка. Аз  разговарях лично с М. Христов и недоумявам защо подминава този аспект на проблема без внимание. Като се има предвид  наличието на много повече застрахователни фирми и агенти,отколкото пунктове на КАТ в страната застраховането би преминало без никакви опашки и причинените от тях загуби и унижевия./
Няма държава в Европа, която да рекетира така своите граждани. И днес в Гърция, Англия, Германия, Франция се движат коли със стари регистрационни номера.
Пререгистрацията е в грубо противоречие с чл. 60 на Конституцията, който гласи, че гражданите плащат данъци и такси, наложени само със закон и то съобразно техните доходи. Правителството задължи хората да плащат втори път за нещо, което вече са платили. Как можем да караме пенсионери с по 70 лв. пенсия да плащат 60 лв. за пререгистрация? Това е рекет и Вие, господин министър, го знаете. Той се извършва не от КАТ, а от правителството. /Тук М. Христов неблагоразумно се излага на риск да бъде обвинен в тежкия грях популизъм/.
Господин министър, стана ясно, че от 1 октомври КАТ ще спира служебно от движение автомобилите със стари номера. На какво основание ще спирате автомобили, които имат редовен технически преглед, платили са данъците, имат гражданска отговорност и са абсолютно редовни? С какво един регистрационен номер, независимо дали е черен или бял, застрашава безопасността на движението?      
/тук със съжаление се налага да констатирам въпиюща неосведоменост и некомпетентност на г-н М. Христов. Още на 20 януари 2006 г. в отговор на питане на депутата от ДСБ Ив. Иванов /вж.извадката от тази стенограма/, министър Петков, обещавайки да се впишем в срока 31 март, констатира: „ Така ще отговорим на очакванията и необходимостите на българските граждани, които в случая имат два аспекта: ПЪРВО,  ГАРАНЦИИ, ПРИ НЕ ДАЙ СИ БОЖЕ, ПЪТНОТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ И ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА МПС И ЗА ВОДАЧИТЕ…” Това е принос на министър Петков, за което би трябвало да бъде предложен за Нобелова премия. А това, че М. Христов е несведущ по въпроса защото не следи постиженията на математика – вътрешен министър, си е проблем  на М. Христов, който не забелязва, че откакто новите номера са въдени вече няма пътнотранспортни произшествия./    Проблемът пряко касае десетки хиляди пенсионери, социално слаби и безработни български граждани. Възнамерявате ли да предприемете конкретни действия за прекратяване на рекета към тези хора? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министъра на вътрешните работи господин Румен Петков.
МИНИСТЪР РУМЕН ПЕТКОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Христов! В изпълнение на приети с Протокол № 51      /трябва да бъде намерен, дано не е секретен/    от
 2005 г. на Министерския съвет мерки за увеличаване броя на моторните превозни средства със сключена застраховка и гражданска отговорност в началото на 2006 г. е изменена Наредба № 1-45 за регистрацията и отчета на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях. Като крайна дата за подмяна на регистрационните табели е посочена 31 март 2006 г., а впоследствие срокът е удължен до 31 май. Ускорената подмяна на регистрационните табели доведе до значително натоварване на службите по регистрация и неудобства     /можеше да бъде употребена и по-мека дума за гаврата с гражданите/     за закъснелите граждани. След 31 май бяха предприети действия в рамките на полицейските правомощия за въздействие върху нередовните собственици на превозни средства. Служителите на МВР, осъществяващи контрол по безопасността на движението, предупреждаваха водачите на моторни превозни средства със стари регистрационни табели за необходимостта /интересно ми е как министър Петков би доказал съществуването на някаква обективна необходимост/ от подмяна на табелите       /разбира се не за да се осигурят печалбите на извършителите на подмяната на табелите, а само защото сменените табели са най-сигурното средство за осигуряване безопасност на движението/,      върху свидетелствата за регистрация се отразяваше срок за подмяна на регистрационните табели  и по желание на собствениците на моторни превозни средства бяха издавани разрешения за временно движение.       /за които разрешения рекетираните нещастници със стари номера на колите трябваше съгласно инструкциите да отидат да се молят на бюрократите от КАТ/.
На основание чл. 39, ал.
 1 от Наредба № 1-45 от 2000 г. с цел придвижване на моторните превозни средства до пунктовете на Пътна полиция “КАТ” за подмяна на регистрационните табели към 1 октомври 2006 г. в Националния регистър на моторните превозни средства са регистрирани 2 млн. 171 хил. 963 пътни превозни средства с регистрационни табели, отговарящи на българския държавен стандарт. От тях 52 хил. 834 са спрени от движение. От 1 октомври служебно е прекратена регистрацията на 1 млн. 269 хил. 279 превозни средства с неподменени регистрационни табели Към момента службите на Пътна полиция “КАТ” продължават да обслужват гражданите, желаещи да подменят регистрационните табели на личните си моторни превозни средства. Гражданите се обслужват по облекчена процедура при възстановяване на служебно прекратената регистрация. Създадена е организация за ефективен и постоянен контрол от служителите на Пътна полиция и Охранителна полиция над всички моторни превозни средства със стари регистрационни табели с цел недопускане движение на превозни средства с регистрационни табели, неотговарящи на българския държавен стандарт         /За министъра няма никакво значение наличието на чл. 5 от Закона за българските стандарти, приет в края на 2005 г., съгласно който спазването на стандартите в Република България е ДОБРОВОЛНО. Какво като има закон, за министъра са  важни наредбата на МВР и  решението на Министерския съвет. Гавра зъс законността от страна на висшия ешелон на изпълнителната власт. И Минчо Христов, и цялата опозиция подмина без внимание това обстоятелство/.       На водачите на мотÐ
¾Ñ€Ð½Ð¸ превозни средства с неподменени табели се съставя акт за административно нарушение по Закона за движението по пътищата.
В края на м. ноември 2006 г. предстои втора партньорска проверка в България от експертите на Съвета на бюрата на европейските застрахователи във връзка с подписване на многостранно гаранционно споразумение. Един от основните акценти по време на проверката, освен презастраховането на моторните превозни средства, ще бъде резултатът от процеса на пререгистрация на моторните превозни средства.       / ГОСПОДИН МИНИСТЪРЪТ   ОТКРОВЕНО И НАГЛО ЛЪЖЕ, но в празната зала на българското «народно» събрание не се намира някой да го освирка. Никой от ЕС не е слагал акцент, още по-малко «основен»акцент върху смяната на номерата! В ЕС номерата се подменят само по желание, но при  регистрация на закупена нова  кола задължително се дава новият тип номер. А под негово ръководство КАТ единствен в ЕС не само сменя принудително номерата, но и ги сменя  с табели, неотговарящи на европейския регламент. Може би ще дойде време когато ще   се потърси сметка на него и цялото правителство за спирането от движение на над един милион коли и за глобите, които налагат подчинените му органи на КАТ пътна полиция за тези, които не са пожелали да се подчинят на държавния рекет. Може би, защото очертаващият се нов фаворит Бойко Борисов също не възрази, а тихомълком подкрепи изпълнението на тази скъпоструваща наредба./
В резултат на положените изключителни усилия от началото на годината приключи започналият преди пет години процес по подмяната на регистрационните табели. Изграден е Национален регистър на превозните средства. В тази връзка имаме пълна готовност за провеждане на предстоящата проверка.
Аз все пак бих помолил за една малко по-прецизна квалификация на определенията относно дейността на държавата, когато става дума за стремежа на България, на българските граждани за пълноправно членство в Европейския съюз. Много лесно е да се спекулира с пенсиите и със средствата на безработните, на незаетите        /Още по-лесно е да се подминава без внимание и отговор проблема, както правите Р. Петков в духа на поговорката «на чужд гръб и сто тояги си малко» Много лесно се оказва за него и подминаването без отговор на въпроса на М. Христов за цената на табелите в България. Министърът пропуска да обвини М. Христов в популизъм, което е обичайно обвинение, когато някой депутат все пак се опитва да действа в духа на клетвата, която е положил при влизането си в парламента/.       Мисля, че не по-малко важно е да се оценят и усилията, които бяха положени от служителите на Пътна
 полиция “КАТ” по една дейност, която и Вие в самото начало уместно отбелязахте, че далеч не е инициатива на Министерството на вътрешните работи.        /Предполагам, че някои от служителите на КАТ са  благодарни на правителството и МВР министъра за корупционната обстановка, създадена с  рекетьорската наредба, защото им даде възможност да понатрупат пачки/
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Народният представител Минчо Христов има право на реплика.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Благодаря, господин министър.
Благодаря, че признахте, че в основата на пререгистрацията стоят интересите на застрахователите. Не прави чест на вашето правителство да обслужва интересите на няколко свръхбогати застрахователи, накърнявайки интересите на най-бедните български граждани. Няма да говоря, че една фирма изработва табелите без търг и конкурс и ги продава на гражданите на цени около три пъти по-високи от други европейски страни. По какви критерии е решено, че две алуминиеви ламарини и едно картонче струват 60 лв.?     /Уместни въпроси, но остават без отговор!/
Защо в повечето        
/повечето е неточно, защото няма друга членка на ЕС с подобна практика/ държави от Европейския съюз, тъй като цитирахте Европейския съюз, задължителна пререгистрация не е правена, нито възнамеряват да правят? Нали се стремим към Европа?        /Очевидно в ЕС няма задължителна пререгистрация, защото правителствата им са изостанали в интелектуално отношение, а пазарните им икономики са застарели и нямат механизми за докарване под строй на стотици хиляди клиенти за да закупят продукт /услуга/ на определена фирма. Имз надежда обаче да се научат, защото си назначиха Меглена Кунева за комисар да защитава потребителите./ 
Не искам да припомням абсурдните твърдения на някои Ваши колеги – застрахователи от БСП, които в тази зала твърдяха, че най-старите автомобили трябва да плащат най-високи застраховки или че ако пенсионерите нямат 60 лв. да платят за пререгистрация, по-добре да нямат автомобили.
Искам да Ви питам нещо, свързано с Ваши официални изявления. Вярно ли е, че предлагате събирането на глобите на КАТ да се извършва от частни лица? Това лично на мен много ми напомня на опитите на Валентин Димитров от „Топлофикация – София”, да делегира на частни дружества събирането на сметките, без да бъдат доказвани в съда. Извинете ме за израза…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Христов, излизате извън въпроса!      /Бдителният председател на заседанието господин Корнезов забелязва излизане извън въпроса на М. Христов, но не забеляза, че министър Петков не отговаря конкретно на зададените му въпроси.
МИНЧО ХРИСТОВ: Не ме прекъсвайте, господин председател!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Мога да Ви прекъсна и мога да Ви отнема думата! По въпроса!
МИНЧО ХРИСТОВ: Извинете ме за израза, господин министър, но за мен това е признак на мутризация на държавната машина. Утре може да направите частни затвори – Вие вече имате такива идеи, а защо не и частно правителство и частен парламент!   /Защо утре,тосподин Христов?  Правителства и парламенти, обслужващи частни интереси във вреда на обществото, отдавна са факт в България. Смяната на табелите е само поредното от многото доказателства./    Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Правя Ви забележка, господин Христов – отклонявате се от зададения въпрос. Какви затвори, какви други чудесии – нямате такъв зададен въпрос.
Имате думата, господин Петков.
МИНИСТЪР РУМЕН ПЕТКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Дами и господа народни представители, господин Христов! Помолих да бъдем малко по-внимателни с квалификациите и определенията, защото речниковият ви състав, квалификациите и твърденията, които отправяте по адрес на институции в България, отговарят, искрено се надявам, на едно време, което отдавна е отминало     /И министър може да се заблуждава. Казаното от него не е вярно и неговото поведение е доказателство за това/.      Разбира се, че това сигурно е въпрос на възпитание, на морал или на отсъстващи такива. Ако затънем в разсъждения кое прави чест на българското правителство, по естествен път можем да преминем към разсъждения кое прави чест или обезчестява като присъствие и фразеология българския парламент. Затова ще си позволя, от уважение преди всичко към парламента       /той, парламента, най-много заслужава уважение, но от такива като министър Петков, защото ги избира и търпи/  и най-вече към българския народ /ах как го уважавате този народ, ах колко Ви е благодарен той!!!/,      който гласува доверие на народните представители, за да защитават тук интересите му      /Със смяната на табелите депутатите, осигурили парламентарна подкрепа на правителството за тази гавра, така защитават интересите му, че той /НАРОДА, ИЛИ ОКОЛО 40 % ОТ НЕГО, КОИТО ВСЕ ОЩЕ ГЛАСУВАТ,  трябва да  провъзгласи всички за светии и да им гради паметници още приживе! Ако раздаваха нобелова награда за наглост, Р Петков можеше успешно да участва в надпреварата. Щом си позволи да твърди, че смяната на номерата е в интерес на народа /        – надявам се, без да спекулират с тях, да спестя част от отговорите на Вашия въпрос.      /министърът се държи сякаш е отговорил на някоя част от въпроса на М. Христов!/
Но не бих подминал твърденията Ви за мутризация. Съветвам Ви, когато минавате покрай огледало, освен да си казвате „Добър ден”, да се и погледнете в него       /Поредната подигравка на красивия  министър Петков с депутат. За любителите на колекциониране на неговите подигравки/.    Благодаря, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, позволете ми и от ваше име да благодаря на министъра на вътрешните работи господин Румен Петков за днешното му участие в парламентарния контрол.
С отговорите на министър Петков парламентарният контрол е изчерпан, а с това и дневният ред за седмицата.
Следващото пленарно заседание е на 11 октомври от 9,00 ч.
Закривам заседанието.
(Звъни.)