Archive for the ‘Критични материали за транспорта на Пловдив’ Category

Писмо до зам. кмет Александър Държиков

неделя, юли 29th, 2012

                                                                     До

                                                                     г-н  Александър Държиков            

                                                                     заместник кмет „ОРТ”

                                                                     община Пловдив,

                                                                     Копие:

                                                                     До

                                                                     Ангелина  Топчиева

                                                                     секретар на община Пловдив

 

                   Уважаеми господин Държиков,

                   Благодаря за Ваше писмо изх. № 12П3607(5) 20.07.2012 г. което сте ми изпратил във връзка с мое заявление с вх. № 12 П 3607/06.06.12. Същевременно трябва да Ви уведомя, че не приемам Вашия отговор като отговор на всички въпроси и искания за предоставяне на информация в съответствие със  ЗДОИ, защото Вашето писмо третира само част от поставените от мен проблеми.

                    Приемам като гавра писмото, изпратено ми от секретаря на община Пловдив Ангелина Топчиева, с което ми се предоставя пълен достъп до исканата от мен информация и паралелно с това веднага се определят исканията ми по т. т. 1 до 7 като нямащи качество на обществена информация. При това положение очевидно се налага да се обърна към административния съд за разрешаване на спора.

                     Относно твърденията във Вашето писмо по отношение на цените на преференциалните карти за пътуване с МГТ заявявам следното:

                      1. По мои сведения картите за цялата градска мрежа за пенсионери над 70 г. в София са на много по-ниска цена от аналогичните карти в Пловдив. Ще проверя допълнително къде се нарежда Пловдив в рамките на страната по обхват и цена на картите за пътуване с преференция. По-съществен обаче е въпросът  може ли в настоящия момент картите да се по-евтини от 14 лв. месечно. Моят отговор е категорично ДА.

                        2. Вие посочвате че с цел оптимизиране на транспорта в Пловдив новото общинско ръководство е намалило пробега с 15 % от началото на тази година, а от 1. юли с лятното разписание с още 7.5 % (само за двата летни месеца).  Това означава при равни други условия, че е налице намаление на разходите на превозвачите със съответните проценти, а приходите им запазват нивото си, тъй като с по-малък пробег се превозва същия брой пътници. Как ще обясните в тази връзка последното увеличение на цената на картите с над 16 % от 1 юли 2012 г.? Какво попречи цената на картите да остане 12 лв. и да не се повишава след като с намаляването на пробега се намаляват разходите на превозвачите?

                   3. В писмото си Вие посочвате че броят на продаваните карти е 40 – 45 000 месечно. Казвал сте ми, че четете материалите, които публикувам в блога си www.mitev.eu  по въпросите на масовия градски транспорт в Пловдив. Не сте забелязал обаче сведението, съдържащо се в писмото на директора на ОП ОКТ г-н Янакиев, че през 2009 г. броят на продадените карти е 80 000. До 2009 г. включително цената на картите за инвалиди и пенсионери над 70 години доколкото си спомням варираше между 5 и 15 лв ЗА ГОДИНА  и те пътуваха както и сега без билет. В течение на три години бе извършено драстично повишение на цената на картите, които станаха 120 лв. годишно, после 144 лв годишно и сега са 168 лв. годишно. С това бяха засегнати социално най-уязвимите потенциални пътници и според мен това е обяснението за спадането на броя на закупуваните карти в Пловдив от 80 000 на 40 – 45 000 но Вие не  коментирате този факт, а само констатирате, че броят на продаваните карти е постоянен. Не, не е постоянен и  бъдете сигурен, че след поредното увеличение на цената отново ще намалее.

                   По повод на изнесените от мен данни, че  броят  на пътниците за 2001 г. е почти 173 млн. годишно, а за 2009 г. е само малко повече от 24 милиона,  в писмото си до мен сте написал: „Некоректно е сравнението на броя на превозените пътници през 2001 г. с 2011 г.” . Изопачили сте (искрено се надавям това да е плод на неволна грешка, а не съзнателно) написаното от мен като сте заменили 2009 г. с 2011 г.  Аз много добре съм отчел аналогичността на условията през 2001 г. и 2009 г., защото и в двата случая притежателите на преференциални карти пътуваха при еднакви правила – карта + билет с намаление., а през 2011 г. вече данните са несъпоставими, защото всички притежатели на карти пътуват без билет.

                     Освен това за да доказвате некоректността на сравнението между 2009 и 2001 г. сте написал : „Не се отчита миграцията (вътрешна и външна), увеличаващия се постоянно брой на лични автомобили на гражданите, демократичното право на избор на предвижване на гражданите, тенденцията за увеличение на групите граждани предпочитащи предвижването пеша или с велосипеди и мотори, закриване на предприятия и откриване на нови в различни краища на града и др.”

                     По този повод отбелязвам, че населението на Пловдив не е намаляло, а леко се е увеличило. Броят на автомобилите през 2001 и 2009 г. е почти един и същ, броят на предприятията е почти един и същ (друг въпрос би било  ако сравнявах 1989 г. с 2009 г.). Изброили сте много фактори, всички от тях почти еднакви в двете сравнявани години, а старателно сте отминали най-съществения – скока на цената на билетите от 0.30 лв (и 0,10 за преференциалните) през 2001 г. на 1,00 лв (съответно 0,40 за преференциалните) през 2009 г.. Този скок на цените прогони пътниците, този скок ги накара да ползват повече автомобилите си, да ходят пеша или да пътуват с велосипеди. Това няма нищо общо с „демократичното право на избор”а е реакция на късогледа и неадекватна ценова политика на общината.  Този скок на цените ги принуди да търсят алтернативни начини за придвижване. Това съм посочил в писмото си до министъра на финансите С. Дянков, но Вие не счетохте за нужно да реагирате. Показателно е, че въпросното писмо изпратих до министър Дянков, до министъра на транспорта Ив. Московски, до министърката на околната среда и водите Н. Караджова и до кмета Ив. Тотев. Положителни отговори получих от трите министерства, а от община Пловдив  получих пълно мълчание.

                   Пишете ми „нека бъдем обективни”. За себе си считам че подхождам обективно, опирайки се върху конкретни факти и данни.  Къде е обаче Вашето обективно тълкувание на факта, посочен от мен в цитираното писмо до министъра на финансите, че през 2007 г. пробегът на МГТ е бил 13,5 млн. км., а през 2011 г. е вече 21,3 млн. км. (т.е. увеличение със 7.8 млн. км.) при намаляващ брой пътници? Къде е Вашето тълкувание на направените от мен разчети за възможната цена на билетите на базата на предоставените ми от ОП ОКТ данни за разхода на фирмите за 1 км. пробег и средната дължина на линиите на МГТ? Защо няма реакция на предложението ми да се премине  отново към разписанието от 2007 година? В транспортно отношение градът като обем на пътнокопотока е практически същият. Но за тези четири-пет години от тогава пробегът на превозните средства  е увеличен с над 50 %.

                   Предполагате, че гражданите са недоволни когато се налага да чакат повече по спирките, но общинското ръководство отминава с пълно мълчание въпроса ми защо проблемите на МГТ се решават само между това ръководство и фирмите превозвачи. Защо са изключени гражданите от решаването на този проблем? При тази висока цена на билетите гражданите с основание ще приемат на нож увеличаването на интервала между колите. Но защо не се допитате до тях дали няма да се съгласят на 12, 15, 20 минутни интервали между превозните средства (по различните линии в зависимост от тяхната натовареност и в зависимост от това за коя част от деня става дума) паралелно с чувствително намаляване на цената на билетите и картите? При съществуващата огромна степен на  дублиране на маршрутите на  линиите няма да доведат до голямо чакане по спирките и 3 до 5 курса на час ще се приемат с разбиране от гражданите и дори ще бъдат приветствани ако това бъде съпроводено с чувствително намаление на цената на билетите (на 40 – 50 стотинки) и картите за което съществува обективна възможност. Такова решение на проблема ще доведе до връщане на десетки хиляди граждани към ползване на градския транспорт, защото те сега участват като данъкоплатци в неговото субсидиране , но не го ползват и търсят алтернативни начини за придвижване заради непосилно високата цена.

                    Заради  високата цена на услугата в МГТ мнозина предпочитат личните автомобили с всички произтичащи от това отрицателни последици за екологията, трафика и скоростта на придвижване. Заради високата цена множество граждани по принуда „предпочитат“ да ходят пеша по силно запрашените и шумни улици. Пловдив е един от най-замърсените градове в Европа с фини прахови частици главно поради въздействието на транспортния трафик. Общината обаче остава глуха за предложения в тази насока. Полезно е да научите например че в столицата на Естония Талин масовият транспорт за всички граждани вече е безплатен. А тук, в Пловдив, от държавата и общината се източват над двадесет милиона лева годишно под формата на субсидии, компенсации, покриване на загуби на превозвачите и осигуряване на „разумна“ печалба до 5 % за да може по цял ден да обикалят превозни средства с едноцифрен брой пътници в тях. Нямам нищо против превозвачите да печелят и много повече, но това не трябва да бъде за сметка на все повече и повече изминавани километри, а за сметка на все повече и повече превозени пътници. Мислех си, (на базата на двете ни съвместни участия в ТВ предавания) че поне по този въпрос сме на едно и също мнение, но май съм се заблуждавал.

                   Доказателство за заблудата ми е Вашето писмо до мен и игнорирането от страна на новото ръководство на очевадните факти за ненормалното развитие на МГТ в Пловдив. В него наред с цитатите, които вече посочих, сте написал за моето заявление още:

                   „Не се коментира извършената оптимизация в транспорта от началото на 2012 г.  – 15 % за всички линии от началото на годината и летните разписания – намалени с 7,5 % …”

                    Вярно е, че в Заявлението ми до кмета Иван Тотев за достъп до обществена информация няма мой коментар за тази посочена от Вас оптимизация. Но аз поисках информация по повод липсата на реакция на общинското ръководство за писмото ми до министъра на финансите, в което съм написал:

                     „Научих, че новоизбраното общинско ръководство е взело решение от 14.01. 2012 г. броят на колите обслужващи линиите на градския транспорт да бъде намален с 15 % без линии № 99, 5, 7 и  22 . (Основателно  е запазването на броя на колите единствено за линия 22, където интервалът е 30 мин. в делнични дни и 1 час в почивните. За останалите три линии няма причина да бъдат изключвани от прилагането на споменатото решение) Все още не разполагам с новото разписание за да  преценя по-пълно обхвата на предприетата стъпка.  Считам, че тя е в правилна посока, но е недостатъчна и едностранчива. Недостатъчно е намалението на броя на курсовете, особено като се има предвид, че старото общинско ръководство  месец преди изборите с цитираното по-горе решение на ОбС от 8. 9. 2011 г. предприе поредното увеличение  на пробега. (Записките за броя на пътниците, които посочих по-горе, показват, че практически положението не се е променило след 14.01. 2012 г. в сравнение с дните преди това.) На всичко отгоре вече има сигнали, че решението на новото ръководство на общината се заобикаля, като с намаления брой коли се изпълнява същия брой курсове. Това се постига като се намали времето за изпълнение на един курс, което не е трудно, защото при малкия брой качвания и слизания на пътници по спирките автобусите преминават за по-кратко време по маршрута си.  Ако това е масова практика излишно изминаваните километри ще се запазят с всички произтичащи от това негативи. 

              Мярката е едностранчива, защото не предвижда намаление на цените.”

                   Позволявам си да попитам това не е ли коментар на извършената оптимизация? Или и Вие не сте прочел писмото ми до министъра на финансите, което, повтарям,внесох с входящ номер в кметството?

                   Спомняте си предполагам, че при двете ни съвместни участия в предавания на Пловдивска обществена телевизия по темата за оптимизацията на транспорта старото общинско ръководство не допусна участие на свои представители в тези предавания. Иска ми се да вярвам, че това няма да се повтори, че сте готов да участвате в сериозно публично обсъждане на проблемите на МГТ  и си позволявам да Ви поканя на телевизионен дебат в качеството Ви на зам. кмет отговарящ за транспорта. Нямам нищо против в такъв дебат да участват и собствениците на фирмите превозвачи.

                   Аз изпратих кореспонденцията си по темата за транспорта с министерството на финансите и с община Пловдив на Пловдивска обществена телевизия и на Нова българска телевизия. Надявам се че ще съдействате за осъществяване на такава дискусия. На Вас като заместник кмет няма да откажат ТВ ефир.

                    С уважение: Димитър Н. Митев, тел. 0888/704984

 

Отговор от Александър Държиков, зам.-кмет по транспорта в Пловдив

четвъртък, юли 26th, 2012

 

 

                                    

Отговор от община Пловдив на заявление по ЗДОИ за МГТ.

петък, юли 6th, 2012

 На 06.07. 2012 г. около 12:40 часа на спирка на градския транспорт до кметството на район Южен в посока към центъра видях двама млади мъже с камери и една млада жена с тях. Проявих любопитство и ги запитах какво снимат по паветата и бордюра  на тротоара до спирката. Отговориха ми че снимат кадри във връзка с произшествието на кметицата на района и двете блъснати момичета. Разговорът се завъртя и към градския транспорт с автобус на който уж е била засечена Павлинка Кацарова. Казах им че мечтая за камера, която да заснеме как по цял ден автобусите и тролейбусите  се движат с по 10-15 пътника на малък интервал един от друг. На което  младата дама отговори,  че гражданите ще протестират ако се увеличи интервалът, аз и подхвърлих, че гражданите ще приемат увеличаване на ннтервала ако бъде съпроводено с намаляване цената на билета. Попитах дали дамата ползва интернет, след утвърдителния и отговор потърсих визитна картичка в чантичката на кръста си (докато я търсех в ръката ми попадна и визитната картичка на Симеон Дянков, която и показах) намерих я и   казах, че в блога ми трябва да търсят материали по въпроса в две категории – “Кореспонденция със С. Дянков” и “Критични материали за градския транспорт”, че съм направил анализ на конкретни показатели и съм направил предложения за оптимизация. Дамата ме попита какво съм работил и аз и отговорих че съм бивш преподавател по политическа икономия. След това и аз попитах с кого съм имал честта да разговарям и младата дама ми отговори: Райна Златкова, БТв. Забеляза че на визитната ми картичка е изписан моят телефон и каза, че ако преценят за необходимо ще ме потърсят. Автобусът който чаках дойде, сбогувах се и се качих. Сега съм любопитен първо дали Райна Златкова  ще прочете нещата, които и предложих и второ дали ако ги счете за актуални и важни ще и позволят да прави предаване по темата.

Днес е 17.09.2012 г. Нямам обаждане от Райна Златкова и вече нямам надежда че щсе се обади. Очевидно или писмата не са прочетени, или не са ги счели за актуални или важни.

 

———————————————————————————————————————————————-

Преди да получа долупоместеното решение получих в края на четиринадесетдневния законов срок за отговор на заявлението ми писмо, с което бях уведомен че срокът се удължава с 10 дни. Когато и този срок изтече, вчера получих съобщение че имам писмо в пощенската станция.  Явно много нужни са били тези десет дни за да получа отговора, който е фактически отказ за достъп до информация и меко казано е подигравка с моето заявление и със закона.

 

 

 

            След получаването на горецитирания отговор на заявлението ми за достъп до информация се обърнах към съда за решаване на спора.           

    Чрез кмета на град Пловдив                                                                                                            

                                                                     до

                                                                     Административен съд

                                                                     гр. Пловдив.

 

                                                           Ж  А  Л  Б  А

от  Димитър Николов Митев, адрес гр. Пловдив 4002, ул. Милин камък № 6 

                                                           срещу

фактически отказ за предоставяне на информация, постановен с Решение   изх. № 12 П3607 (3) от 29.06.2012 г.  на Община Пловдив.

 

                      Уважаеми административни съдии,

                      Cъс заявление вх. № 12 П 3607 от 06.06.2012 г. в съответствие с чл. 2 (1) на ЗДОИ поисках достъп до интересуваща ме обществена информация, която е в пряка връзка с проблемите на масовия градски транспорт(Приложение 1). В края на законния 14 дневен срок за отговор получих писмено съобщение, че срокът за отговор е удължен с 10 дни (Приложение 2). След изтичането на тези 10 дни по пощата получих   горепосоченото Решение  (Приложение 3) което  беше изпратено като отговор на Заявлението ми.

                       Вероятно десетте допълнителни дни за изготвяне на отговора на заявлението ми са били нужни на кмета на Пловдив да намери уникално решение на проблема – от една страна да  постанови, че ми се предоставя пълен достъп до исканата от мен информация и същевременно да се обяви исканата от мен информация по точки 1 до 7 от Заявлението ми за нямаща обществен характер и по такъв начин да ми бъде отказан достъп до нея.

                    Правото на всеки да търси, получава и разпространява информация е гарантирано с чл.41, ал.1 от Конституцията. В РКС № 7/96 г. по к.д. № 1 от 1996 г. Конституционният съд е извел необходимостта от приемането на закон за детайлна уредба на тази материя, какъвто именно се явява приетият през 2000 г. ЗДОИ. Несъмнено е, че всяка информация, създавана или съхранявана от органите на държавна власт по презумпция дава възможност на гражданите да си съставят мнение за дейността на тези органи. Това се извежда от прочита на чл.2, ал.1 („Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти“). Естествено, целта на законодателя не е била административните органи по свое усмотрение да решават коя информация е от значение за съставяне на мнение и коя – не. В противен случай не би съществувало право на достъп до обществена информация, а само някаква правна възможност гражданите да бъдат информирани по отделни въпроси според желанието на държавните органи.

                     В Решението, което оспорвам, не са представени никакви аргументи или доказателства за това че  исканата от мен информация и поставените от мен въпроси противоречат на смисъла на чл. 2 от ЗДОИ. В този смисъл отказът на кмета да ми бъде предоставена информация по т. 1 до 7 е немотивиран.

                     Същевременно отговорите, които са ми предоставени по т. 8 и т. 9 от Заявлението са непълни,  и се разминават  с конкретния аспект на поисканата информация. В този смисъл не ме удовлетворяват, защото не мога да си съставя мнение до каква степен са или ще бъдат решени съществуващите проблеми, предмет на исканата от мен обществена информация и съответно не мога да получа точна представа за работата на кмета като задължено по закона лице.

                     Уважаеми административни съдии,

                     предвид и на основание гореизложените мотиви

                                               М О Л Я

 да отмените оспореното Решение на кмета на Община Пловдив с което фактически ми  е отказан достъп до обществена информация, от която бих могъл да си съставя мнение за дейността на кмета като задължено по закона лице, като го задължите да представи ново решение, законосъобразно и притежаващо всички изисквани от закона елементи.

 

Приложения:

1. Заявление за достъп до обществена информация до кмета на Пловдив.

2. Писмо за удължаване на срока за отговор на Заявлението.

3. Решение за предоставяне на достъп до обществена информация.

4. Препис от жалбата до АС Пловдив

      С уважение:…………………………..

 

  След като общината е придвижила жалбата ми до Административния съд получих следното съобщение за дължима държавна такса без заплащането на която делото ще бъде прекратено:

 

 

 

 

                                                      До Административен съд

                                                        Гр. Пловдив

                                                       Административно отделение – VІ състав

 

 Платих по баннков път срещу такса от 2,50 лв исканата държавна такса и с долупосоченото придружително писмо представих платежния документ в Административния съд.

 

                                  М   О    Л    Б    А

от  Димитър Николов Митев по повод съобщение за оставено без движение административно дело № 2726/2012 г.

 

 

                Уважаеми административни съдии,

                 моля  да приемете и приложите към дело № 2726/2012 г. документ за платена държавна такса 10 лв.

 

 

С уважение: ………………………………

 

Пловдив,

19.09.2012 г.

 

 

Заявление до кмета на Пловдив Иван Тотев по ЗДОИ

вторник, юни 5th, 2012

Вх. №: 12 П 3607                                                                                                До господин Иван Тотев

06.06.2012 г.                                                                                                       Кмет на община Пловдив

                                                                          З   А   Я    В   Л    Е   Н   И   Е

         от Димитър Николов Митев, живущ в  гр. Пловдив 4002, ул. …………………………………..за предоставяне     на информация в съответствие с член 2 (1) на  Закона за достъп до обществена    информация.

                   Уважаеми господин  Тотев,

             на  24.02.2012 с входящ номер   12П3807  Ви изпратих копие от мое  писмо до заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков http://mitev.eu/?p=3667  с анализ на съществуващото положение в масовия градски транспорт на Пловдив и предложения за неговото оптимизиране. Копие на същото писмо изпратих също в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и в Министерството на околната среда и водите. До този момент получих отговори от МФ,    от МТИТС и МОСВ. От МФ ми бе изказана благодарност за предложенията, посочено  бе, че те се оценяват позитивно и че ще бъдат разгледани на експертно ниво. От МТИТС, чрез Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” бях уведомен че предложенията ми са разгледани много внимателно и че имат готовност за участие в междуведомствена работна група по проблема.  От МОСВ са изпратили копие от отговора до мен и за Вас. Можете да видите  с каква препоръка към Вас завършва този отговор.

              Въпреки че писмото ми до г-н Дянков третира проблеми на масовия градски транспорт в Пловдив, точно от Вас не получих никакъв  отговор. Всъщност получих  „отговор” под формата на  Ваше съгласие за поредно увеличеиие цената на картите за преференциални пътувания.

                    Считам, че проблемите, които поставих в  писмото до г-н Дянков и препратих и  до Вас са с висока обществена значимост и касаят проблеми, свързани с неправилно според мен изразходване на десетки милиони левове от бюджетите на държавата и общината  , както и проблеми от социален и екологически характер.

                      Ето защо поради  липсата на Ваш отговор  съм принуден по реда на  Закона за достъп до обществена информация да поискам да ми бъде предоставени  на хартиен носител следната информация:  

                  1/ Вие лично запознахте ли се с  анализа на състоянието и с  предложенията за оптимизиране на масовия градски транспорт, съдържащи се в посоченото писмо? Как гледате на факта, че през 2001 г. МГТ е превозил почти 173 милиона пътници, а в същия Пловдив през 2009 г. е превозил  само малко над 24 милиона пътника? Същевременно пробегът на МГТ е нараснал от 13,5 млн. км. през 2007 г. на 21,3 млн. км. през 2011 г.  Има ли в кметството  изготвен анализ на причините за този катастрофален спад на броя на превозените пътници и едновременно с това много същественото увеличаване на пробега на МГТ, а с това и на разходите му. Ако има желая да ми бъде изпратен.

                   2/  Възложили ли сте и ако да на кого сте възложил да анализира и оцени от името на община Пловдив направените в писмото ми изводи и предложения?

                   3/ Има ли изготвено писмено становище по направените от мен изводи и предложения? Ако отговорът е да, желая да ми бъде изпратено това становище.                

                    4/ Ако все още не е възложено на компетентен орган на общината да разгледа и оцени направените изводи и предложения желая да бъда информиран за причините, поради които писмото ми е оставено над три месеца без разглеждане.

 
                  5/ Желая да получа информация защо решавате въпроса с цените на транспортната услуга и  разписанието на масовия градски транспорт единствено с превозвачите, а  изключвате гражданите на Пловдив, които ползват транспортната услуга. Защо се търси решение само с повишаване на цените и не се търси намаляване на разходите чрез промяна в разписанието? Кому е нужно превозните средства да се движат на малък интервал едно от друго с използване на 10-15 % от превозния им капацитет и същевременно цената на билетите и картите да расте, а държавата и общината да субсидират с десетки милиони лева този лукс по време на криза?

                   6/ Във връзка с т. 5/ желая да получа информация дали сте готов да отмените решението за повишаване на цената на преференциалните карти от 1.07.2012 г.

                  7/ От 1.11.2011 г. има промяна в маршрутите на няколко от линиите на МГТ.  Въпреки че оттогава изминаха  7 месеца, все още това не е отразено на табелите по спирките.  . Желая да получа информация коя е непреодолимата обективна причина, която пречи новите маршрути да бъдат отразени по актуалните спирки и да бъдат заличени невалидните номера по старите маршрути.

                  8/ Желая да получа информация съществува ли решение на общинското ръководство на Пловдив за  поставяне на разписание  по спирките на МГТ за движението на превозните средства  както това е в София и по белия свят или по този пункт Пловдив ще продължава да изглежда като глуха провинция.

                   9/ Много от спирките на МГТ са без заслони, а там където има те са сякаш за пустинни условия, където няма валежи. Под покрива  от трите страни има големи отвори през които свободно преминава дъжд и сняг и прави   пейките неизползваеми, а заслоните  нефункционални . Желая да получа отговор на въпроса има ли прието решение на  общинското ръководство  за промяна в конструкцията на заслоните.

                    Отговорът на настоящото заявление ми е необходим за да си съставя мнение за работата на Община Пловдив и на кмета на град Пловдив  с граждани и граждански сигнали и предложения и дейността Ви като задължен по закона субект.

.                         С уважение:………………………………

 Пловдив, 06.06. 2012 г.

Заявление до министър Симеон Дянков за достъп до обществена информация

петък, май 18th, 2012

                                                                                                             До господин Симеон Дянков

Вх. №: 94-00-150                                                                                заместник министър- председател и

дата: 16.05.2012 г.                                                                             министър на финансите на РБългария

                                                              София

                                                               З   А   Я    В   Л    Е   Н   И   Е

от Димитър Николов Митев, ЕГН …………………,  гр. Пловдив, ул. ……………………………за предоставяне на информация в съответствие с член 2 (1) на  Закона за достъп до обществена    информация

                   Уважаеми господин  Дянков,

             на 19.02.2012 г. Ви изпратих по интернет писмо с предложение засягащо субсидирането на масовия градски транспорт в Пловдив и страната http://mitev.eu/?p=3192 . Същото писмо подадох и в деловодството на МФ с входящ номер:    94-   00-150/22.02.2012 .

На 02.03.2012 г. началничката на Вашия кабинет Диана Драгнева  изпрати отговор на моето писмо (изх. № 94-00-150) с който ми благодари за проявената инициатива. В отговора е посочено също че моите предложения се оценяват позитивно и че същите ще бъдат представени за преценка на експертно ниво.

             От изпращането на писмото ми до Вас изминаха повече от два месеца. В Пловдив не само че няма положителна промяна по повдигнатите от мен проблеми, но дори е обявено поредното необосновано според мен повишаване на цената на картите за пътуване на пенсионери, ученици, майки с деца, инвалиди и т.н., с което ще се постигне по-нататъшно намаляване на броя на ползващите масовия градски транспорт.

                    Считам, че проблемите, които поставих в  писмото до Вас са с висока обществена значимост и касаят проблеми, свързани с неправилно според мен изразходване на десетки милиони левове от Републиканския бюджет  и бюджета на  община Пловдив, както и проблеми от социален и екологически характер.

                      Ето защо в съответствие със Закона за достъп до обществена информация желая да получа на хартиен носител следните сведения:  

                  1/ Кой/и експерт/и е/са определен/и за оценка на направените от мен предложения?

                   2/ Изпратих копие от писмото ми  до Вас на  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. От там чрез изпълнителна агенция.„Автомобилна администрация получих отговор в който е изразена готовност за участие в работна група по повдигнатите въпроси ако такава бъде създадена. Положителен отговор получих и от МОСВ. В тази връзка желая да получа информация ще предприеме ли МФ стъпки за сформиране на такава междуведомствена група.

                   3/ Има ли сред хората, които ще оценяват направените от мен предложения, представители на граждански организации?
                  4/ Има ли определен срок за изготвяне на експертното становище за направените в писмото ми оценки и предложения  и ако да, какъв е той?
                  5/ Ако вече има изготвено становище по направените от мен предложения желая да го получа на домашен адрес: гр. Пловдив , ул…………………, Димитър Николов Митев.            

                    Отговорът на настоящото заявление ми е необходим за да си съставя мнение за работата на МФ с граждани и граждански сигнали и предложения и дейността Ви като задължен по закона субект.

.                         С уважение:………………………………

Наблюдения за броя на пътниците в МГТ Пловдив

вторник, януари 31st, 2012

              

 

Наблюдения за броя на пътниците в автобусите и тролейбусите в МГТ – Пловдив

 

              От дълго време се канех да започна да записвам броя на пътниците в превозните средства, с които пътувам или които виждам по спирките и линиите. Във връзка с подговяното писмо до министъра на финансите най-после започнах да си водя записки. Те добре илюстрират  факта, че в Пловдив масовият градски транспорт е хипертрофиран и е много повече отколкото е необходимо за превоза на съществуващия пътникопоток.

.

11. 01. 2012 г Линия. № 113, 9:19 ч. Посока КАТ от Централна гара след изминати 5 спирки на  сп. Р-т „Стадиона” пристига с 9 пътника, слизат 4, качват се двама. До крайната спирка пред КАТ се качиха общо двама души.

                                  ——————

11.01. 2012 г.Линия № 113, 9:51 ч.  Обратно от КАТ към Ц. гара,  тръгна с двама пътника, по пътя се качиха още 4 души.  В 10,08 пристигна на Ц. гара с 3 души.

На бул. България пред светофара на кръстовището с В. Априлов с нас се изравни автобус от линия 18. Пет спирки след началната спирка в него имаше 3 пътника.

                                  ———————

11.01.2012 г. Линия № 116 10:10 ч. Качвам се на Ц. гара. Слязоха 2 пътника, автобусът продължи по линията с 11 пътника. Слязох на първата спирка по бул. Н. Вапцаров заедно още с един човек. Автобуса продължи с 9 пътника.

                                  ———————

11.01.2012 г. Линия № 7,  13:03 ч. от Коматевски възел към Ц. гара. Автобусът пристигна с 20 пътника. След ЦГ продължи с 14 пътника.

                                    ——————–

11.01. 2012 г.  Линия № 12, 13:10 ч. Пристига на Ц. гара с 24 пътника (главно ученици), слизат 11, качват се 7, продължава с 20 пътника.  На следващите 11 спирки до Малката търговия на Брезовско шосе се качиха  общо 11 души. Повече пътници слизаха, така че след спирката до х-л Санкт Петербург продължи с 12 пътника, след гара Филипово – с 4 пътника.

                                    ——————–

11.01.2012 г.  Линия № 12,  13:45 ч. На спирката при Малката търговия на Брезовско шосе пристигна без пътници. Качихме се двама. До гара Филипово се качи само 1 пътник, на гара Филипово се качиха 6 души, на пресечката Победа с бул. България 7, на Руски доТърговската гимназия 8 , на ЦГ още 7 души. Най-голям бе броят на пътуващите в автобуса  между Търг. Гимназия и ЦГ – 21 души. Общо за целия път до спирката на Младежки хълм се качиха 40 души, предимно ученици.

                                      ———————-

11.01.2012 г. Линия № 36 14:04 ч. Качих се от спирката на Младежки хълм, в автобуса имаше 17 души, с мен 18. На следващата спирка слязох аз и още трима ученици. Автобусът продължи към оставащите му до края 6 спирки с 14 пътника.

 

12.01.12 г. Докато чакам № 99,  в 6:50 ч. на спирката пред ДКЦ-2 спират автобус от линия № 37 с 16 пътника, автобус  от линия № 15 с 8 пътника, автобус от линия № 93 с 5 пътника и автобус от линия  № 5 с 6 пътника. Две минути по-късно, в 6,52 пристига автобус от линия № 99. В него имаше 7 пътника, двама слязоха, аз се качих заедно с още един пътник. След това в продължение на 11 спирки до ЖК Тракия се качиха общо 9 души.  Слязох на спирка 405 (начална на автобус 29) и минах насреща на спирка 404.

Докато пътувах с № 99 от Аграрния университет до въпросната спирка № 405 в срещуположна посока минаха два микробуса по линия № 10  В първия имаше правостоящи пътници, но не беше препълнен, във втория имаше само седнали пътници

т.е. пътниците са били не повече от 12. Толкова са седалките.                

                    В 7,13 ч. мина автобус по линия 99 с 22 пътника в него. После в 7:16 ч. дойде микробус по линия 10, претъпкан с пътници –  12 седящи и 21 правостоящи. Качих се в него за да мога да преброя пътниците. По пътя до спирката на ст. Христо Ботев успяха да се качат още 4 пътника. На ст. Хр. Ботев слязоха 12 ученика и обстановката малко се поразведри. Постепенно пътниците в микробуса намаляваха, защото повече хора слизаха, по-маллко се качваха. От спирка „Мальовица” микробусът отпътува с 12 пътника. 

12.01.12 г. Тръгвам за работа от спирката на р-т Стадиона. Когато бях на около 200 м. от спирката видях че там в 10:01 ч.  спряха един след друг автобус от линия № 113 и автобус от линия № 17. От такова разстояние не можах да преброя пътниците в тях, само забелязах, че правостоящи нямаше и поне половината от седалките бяха празни. Празните седалки бяха повече във втория автобус. 

Седнах да чакам друг автобус (от там за гарата мога да ползвам 113, 17 и 222) След шест минути в 10:07 ч. Пристигна автобус от линия № 113. В него имаше 18 пътника. До Централна гара се качиха още шест души, като същевременно имаше и слизащи пътници.   Преди да завие на колелото, където е последната му спирка видях че го е настигнал автобус от линия № 222. Тъй като на спирката на Централна гара бяха спряли и други автобуси, автобусът от линия 222 се наложи да изчака, преди да отвори вратите за слизане и качване, така че можах да преброя в него 14 пътника.

Зад него спря автобус от линия № 20 с 12 пътника, 7 от които слязоха. Беше 10:18 часа. Не се качих на този автобус, защото видях, че веднага след него идва автобус от линия № 36. Той спира на около 100 метра по близо до моята работа в сравнение с автобус № 20, тъй като завива наляво по бул. „Н. Вапцаров”, а № 20 продължава направо.

И така, качих се в автобус от линия № 36. От него слезе само един пътник, а вътре имаше останала още една жена. Автобусът продължи по маршрута си само с два пътника. На втората спирка (до Младежки хълм) ни настигна и изпревари автобус от линия № 17.  В него имаше 11 пътника.. На следващата спирка (на завоя към бул. „Н. Вапцаров” настигнахме и изпреварихме съчленен тролейбус от линия № 134 с 1 (един пътник в него). Автобусът от линия № 17  също го беше изпреварил вече. Колите от № 17 и №  134 (както и № 116 и № 24) спират на едни и същи 9 спирки по-нататък. А 17 и 24 имат в тази посока 12 общи спирки.

Слязох на моята спирка в 10:25 ч. Автобус № 36 продължи с 1 пътник към оставащите до крайната му спирка 6 спирки.            

14:05 ч. Автобус от линия 116   пристига на спирка Централна гара с 8 пътника, слиза 1, качваме се двама. След четири  спирки слизам до І РПУ.. До там никой не се качи повече,. Автобусът продължи след моето слизане с 2 пътника в посока митницата. 

14:06,ч. На спирката, където слязох спря и тролейбус 134 с 3 пътника. Нямаше слизащи и качващи се, продължи след 116 по същото трасе с 3 пътника.                           

Преминах през булеварда и застанах на спирката в посока към центъра.   В  14:15 пристигна автобус от линия № 1    с 13 пътника, слязоха 5, качиха се още 15. Тръгна от спирката с 23 пътника.

14:19 ч. В посока митницата през кръстовището премина съчленен тролейбус от линия 134 с 3 души в него.

Пет минути след автобуса от линия №1 в 14:20 идва още един № 1  в посока към центъра. Качвам се. Заедно с мен вътре имаше 12 души. Слязох на спирка Тунела-север. За шест спирки се качиха общо 16 души, включително от спирката, където слязох. Автобусът отпътува с 14 души по маршрута си.

14:58 ч. Спирката на пл. Съединение. Автобус от линия 93 тръгва с 4 пътника в посока Тракия.

15:00. От същата спирка към Домостроителния комбинат тръгва автобус № 5 с 9 пътника.

15:02 ч. Пристига  № 99 с 23 пътника. На спирка Тунела-север слизат 6 души, а се качват 3. На Тунела юг и Тримонциум никой не се качи, а аз слязох.

15:04 ч. Качвам се на автобус № 20, който дойде с 21 пътника. За 6 спирки в посока кв. Коматево се качиха общо 12 души. Когато слязох в автобуса останаха 14 души.

18:31 ч. Чакам автобус за към къщи. На завоя Н.Вапцаров – Коматевско шосе в посока Коматево минава автобус № 27 със 7 пътника.

18:33 ч. От Коматево пристига № 20, качвам се, вътре имаше 6 души.  До спирката на Четвъртъчния пазар се качиха общо 9 души. Не видях колко слязоха, защото отпред имаше автобус 93, притичах и се качих в него в 18:51 ч. Оказа се, че съм сам в него. На втората спирка слязох, автобуса отпътува в посока гара Филипова без пътници, само с шофьора и кондукторката.

 

13.01.2012 г. Отивайки към моята спирка в посока Централна гара минавам край спирката пред ДКЦ 2. Виждам, че в 9:08 ч. спира автобус № 44 със 7 пътника в него.  В 9:10 ч през кръстовището в посока КАТ преминава автобус № 113 със 7 пътника в него.

Докато пресека на светофара изпуснах автобуси 113 и 17 към Централна гара. Не успях да преброя пътниците в тях, но повечето седалки в двата автобуса бяха празни и нямаше правостоящи.

В 9:14 часа в посока Мол Пловдив минава автобус 15 и тръгва от спирката с 18 души.

В 9:17 пристигна автобус № 17, слязоха 2, качихме се 6, тръгна с 9 пътника.  До Централна гара се качиха още 7 души. От централна гара тръгна с 8 души. До моята спирка не се качи никой. След като слязох продължи в посока Тракия със 7 души.

14:13 ч. На път към моята спирка на пресечката Н.Вапцаров – Коматевско шосе  виждам съчленен тролейбус  № 134 в посока Митницата със 7 пътника.

14:20 ч. Пристигат едновременно автобус № 16 и автобус № 116. Качвам се на първия, защото в него има повече пътници. Преброих 23 души. След това повече слизаха, по-малко се качваха и от спирката след кръстовището на 6-ти септември и Руски отпътува с 14 души.

15:25 от Бунарджика на  Руски към Централна гара – автобус №  12, пристигна с 16 души,  Качиха се по пътя още 5 души, От Централна гара тръгна със 7 души.

15:34. За една спирка се качих на № 20.  Вътре заедно с мен имаше 16 души.

15:34 в срещуположна посока (към Централна гара) мина автобус № 7 с 8 пътника.

18:12  На спирката до кръстовището на бул. Н. Вапцаров с  Коматевско шосе (по-нататък ще я наричам само моята спирка).спира микробус по линия 24 и тръгва с 18 пътника. До спирката пред ВМИ се качиха само двама души, а на Централна гара слязоха 8 души. На ВМИ в 18:22 с мен слязоха още 2 души и микробусът продължи към Прослав с 9 пътника.

18:24 ч., т.е 2 минути по-късно пред ВМИ спря автобус 17 . Качих се в него. Заедно с мен – 5 пътника.

 

 

 

 

 

 

                                                        Х          Х          Х

 

 

От 14.01.2012 г. (събота) влезе в сила ново разписание с което с изключение на линии 99, 22, 5 и 7 броят на колите по отделните маршрути е намален средно с около 15 %.

Наложи се поради това да продължа да записвам данните за броя на пътниците при новите условия. Както се вижда от посочените по-долу данни съществена разлика между броя на пътниците преди намаляване на броя на колите и след намаляването не се забелязва.

 

                                                         16.01.12 г. (понеделник)

09:30 ч. Качих се на спирката пред ДКЦ ІІ на автобус № 99. В него имаше 12 пътника заедно с мен. Слязох на пл. Съединение, заедно с мен слязоха още 3 души, качиха се 2.

10:15. На спирка Тунела север се качих на автобус 27. В него имаше 15 души.  В продължение на 10 спирки в него се качиха общо 12 души, а слязоха 16 души. Продължи към Коматевско шосе с 8 души след като аз  и още двама слязохме на последната спирка на бул. Н. Вапцаров преди Ком. шосе.

12:15 ч. на моята спирка на Коматевско шосе пристига автобус от линия  № 17 с 14 пътника. Качваме се трима, До ВМИ се качиха общо още пет души. След ВМИ продължи с 10 пътника.

12:27  Чакам № 10 на спирка близо до ВМИ. Тази линия е най-натоварена, защото се обслужва само от микробуси и пътниците изпитват доста често дискомфорт. Пристига автобус от линия № 6 в посока към пл. Съединение с 11 пътника. Качват се още трима.

12:31  Пристига № 10. с 12 пътника. Пътувах с него до Търговски център в Тракия, по трасето се качиха още общо 23 пътника, като в един момент в него имаше 20 пътника.

13:02 ч. Качвам.  се в обратна посока на Асеновградско шосе отново на микробус № 10. Имаше 16 пътника, а до сп. Мальовица се качиха общо 18 души, но претоварване като цяло нямаше, тъй като слизащите бяха малко повече.

13:20 – Докато чаках в автобус на кръстовището Гладстон – Руски, в посока р. Марица премина автобус от линия № 18 с 5 пътника в него.

13:28 – Слязох на спирка Мальовица на бул. В. Априлов. На отсрещната спирка в обратна посока имаше микробус от линия № 10 с 14 пътника в него.

13:52. Чакам № 17 до трите високи блока на Асеновградско шосе. През кръстовището отляво прави ляв завой автобус от линия № 4  с 12 пътника.

13:56  Пристига автобус от линия № 17. от Тракия към район Южен.с 5 пътника.. В течение на 11 спирки нито за момент в него нямаше повече от 9 души. Слизам в 14:166 часа. Веднага на спирката в същата посока спират още № 16 с два пътника,  № 7 с девет пътника,  № 116 със 7 пътника и № 36 с три пътника.

18:20 ч. От моята спирка се качвам на № 17 за да се прибера у дома . В автобуса  имаше 4 пътника, с мен станаха 5. По пътя на ЦГ слязоха двама, качи се само 1. След като слязох в автобуса останаха 3 пътника.

 

                                                       17.01.2012 г.

 

6:51 ч. На спирката пред ДКЦ  се качвам на автобус от линия 99. Пристига с 6 пътника. Имаше малко качвания и слизания. Най-много пътници имаше от спирка Тунела юг до Тримонциум – 7 души.

7:04 на кръстовището до Аграрния университет забелязах, че към Тракия .мина автобус от линия № 21 с 9 пътника в него.

7:43 на кръстовището до Макдоналдс съчленен тролейбус 114  в посока Сточна гара с 4 пътнка.

7:44 ч. № 99 към  при Военна болница към центъра с 35 пътника.

7:50ч. Военна болница , спират еднин след друг автобус 44 към   центъра с 15 пътника,   съчленен тролейбус 134 с 9 пътника,  автобус 21 в посока тракия с 3 пътника,

7:54  автобус 21 към центъра с 12 пътника, тролейбус 114 (съчленен( към сточна гара) с 5 пътника 7:55 ч.  №– 99 към Тракия с 11 пътника.

8:40ч. автобус 113 на спирка Мальовица в посока КАТ с 12 пътника.

9:32 ч. ДКЦ 2,  автобус 44 – 9 пътнинка, автобус 5  – 4 пътника.

9:34 спирка 312 до кръстовището В. Априлов – 6-ти септември в посока Централна гара – автобус № 15 към Мол Пловдив . 13 пътника.

10:00 на същата спирка пристига автобус  222 – 7 пътника. Качвам се. След ВМИ вече имаше само 4 пътника.

10:06 ч. Прехвърлям се на автобус 24.от спирката при ВМИ – заварвам 6 пътника.  На Централна гара ни настига автобус 17 с 11 пътника. Изпреварва автобус 24 в който съм аз и с който му предстоят още 14 общи спирки. На спирката на Младежки хълм пешеходен светофар задържа № 17 и № 24 го настига, но не успя да го изпревари. На моята спирка на завоя от Коматевско шосе към бул. Н. Вапцаров от № 17 очевидно няма пътник, желаещ да слезе и автобуса подминава спирката без да спре.- 24  спира заради мен да сляза. Притичва отстрани един човек който се качва и 24  потегля отново, но 17 вече е на един светофар дистанция от него. Това става в 10:13 ч. Докато записвам ситуацията в бележника си, в 10:15 ч. спира автобус 116 със 7 пътника. Слизат трима, пътуването продължават само 4 души. Още 7 спирки пред него ще вървят  автобуси 17 и 24 и вероятността да качи още пътници е минимална. Не ми се стои на спирката да чакам тролейбус 134 който върви в същата посока и до крайната си спирка върви по трасето на 116.

Решавам да проверя отново каква е картината в обедните часове.

В 12:37 от моята спирка се качвам на автобус № 17.  В него заедно с мен има общо 15 пътника.  До спирката при ресторант Стадиона се качиха общо 16 души, а слязоха 21. Автобусът продължи по маршрута си с 10 пътника.

В 12:54 се качвам от спирката на която слязох от № 17 и се качвам на автобус 222 в посока ПУ и езиковите гимназии. В автобуса заварвам 29 пътника, предимно ученици. По пътя се качиха още двама.

На светофара на Васил Априлов и бул. България виждам да завива в обратна на моята посока автобус № 99 с 12 пътника.  На светофара до ст. Марица  в 12: 59 се разминаваме с автобус № 222, който пътува в обратна посока  Преброих 21 пътника.

След като слязох от автобус № 222, видях, че веднага след него спря № 44. От него слязоха 22 ученика. Автобусът продължи към ПУ с 6 пътника.

Застанах на спирката пред АЕГ в посока към града.

13:04 – Автобус № 44 тръгва с 21 пътника към центъра. Автобус № 4 тръгва с 21 пътника в същата посока.

13:05 – Автобус № 22 тръгва към града с 5 пътника, а автобус № 44 с 22 пътника.

13:07. От града пристига № 20 с 16 пътника и № 222 с 14 пътника

13:09 Към града – № 18  пристига с 3 и продължава с 21 пътника.

13:10 Към града – № 222 . Качвам се, тръгва с 24 пътника. На спирка Мальовица ни настига № 113  с  16 пътника. След него върви № 17 с 9 пътника.

13:30 ч. Качвам се на № 10  микробус с голямо усилие. Тръгва от ВМИ с 33 пътника и вратите едва се затварят.

13:45 ч. До стадион Христо Ботев  тролейбус 14 (съчленен) с 6 пътника заминава към Сточна гара.

13:52 ч. Качвам се на № 10 (микробус) в обратна посока от ст. Хр. Ботев. 12 пътника.

14:24 ч. от Тримонциум към Военна болница – № 21 – 14 пътника,  № 99 – 17 пътника. , № 27 към Сточна гара. Качвам се. 26 пътника. След автогара Родопи броя им нараства на 36.  Когато слязох на последната спирка на бул. Н. Вапцаров преди Коматевско шосе в автобуса останаха 9 пътника.

Прибирам се към къщи. От световара на ул. К. Геров до моята спирка ме настига автобус  № 36 с 5 пътника. Часът е 18:19.

18:24 ч. Пристига № 17. Качвам се. 9 пътника. 18:29 ч.- На спирката до ВМИ се разминаваме с автобус № 222, в който виждам 8 пътника.

 

                                                     18. 01. 2012 г.

 

6:51 ч. № 17 от кръстовището на В. Априлов със 6-ти септември към Ц. гара. Заедно с мен пътниците са пет.

6:53 ч. На кръстовището на В. Априлов с Пещерско шосе завива към Прослав автобус № 6 с 8 пътника.

7:58 ч. ВМИ – № 66 към пощата – 20 пътника.  Качвам се и пътувам до бул. Мария Луиза.  В 8:05 пристига № 93 към Тракия с 12 пътника. В 8:07 пристига микробус по линия № 10 с към Тракия с 11 пътника. Качвам се. В 8:15 ч. на изхода от Тракия към Асеновградско шосе едва се качвам на № 10 в обратна посока. Микробус, преброих 30 пътника, от тях 18 правостоящи.

8:30 ч. На спирка Мальовица № 113 към Ц. гара с 8 пътника. В обратна посока в 8:33  часа  № 113 с 21 пътника.  Връщам се с него.

10:19 ч.  пред ДКЦ ІІ виждам автобус № 15 към панаира с 12 пътника.

10:20 ч.  на кръстовището виждам № 113 в посока КАТ със 17 пътника.

10:22 ч. № 15 към Мол Пловдив с 15 пътника.

10:23 ч. Идва № 113 в посока Централна гар. Качвам се. 14 пътника. На Мальовица се качват още 4.

10:27 ч. На спирката до ВМИ срещам в обратна посока (към КАТ) № 113  с 10 пътника.

10:29 ч. От спирката до кино Г. Милев тръгва автобус от линия 222  към ПУ с 21 пътника.

10:31 ч. От Централна гара към моята спирка пътувам с № 17. В автобуса сме 7 души, пет са пътниците, двамата са кондуктор и водач.

18:15 от моята спирка тръгвам с № 24 към Централна гара с 8 спътника. На Централна гара  в 18:20 ни настига № 116 с пет пътника.

18:22 ч. На изхода на бул. Руски виждам № 36 в посока Централна гара с 10 пътника.

 

                                                 19.01.2012 г.

 

9:08 ч. № 5 от ДКЦ ІІ към центъра с 5 пътника. Пътувам до пл. Съединение . Слизам.

9:13 часа от същата спирка към панаира тръгва № 15 с 10 пътника.

9:14 ч. На отсрещната страна виждам да тръгва № 21 с 11 пътника към бул. Руски.

9:15 ч. От Изгрев на пл. Съединение пристига № 6 с 34 пътника. Продължават 23заедно с мен.

10:21 ч. От х-л Лайпциг се качвам на № 116 със 7 пътника. Веднага ни изпреварва № 12 с пет пътника.  След Централна гара оставаме само 6.

10:26 ч. Впосока към централна гара отсреща минават № 12 с 6 пътника и № 20 със 7 пътника.

Продължавам наблюдението.

13:56 ч. на моята спирка пристига № 17 с 9 пътника.

13:57 ч  пристига № 116 с 20 пътника.

14:01 ч. № 29 от Централна гара към Тракия с 26 пътника.

14:04 в обратна посока виждам тролейбус № 19 с 3 пътника.

14:05 ч. От сточна гара към центъра № 11 с 25пътника.

14:07 ч. Слизам на спирка Байкал за да видя броя на пътниците в спрелия отзад № 27. Качвам се и преброявам 21 пътника.

14:25 ч. Тунела север, № 21 към пл. Съединение – 9 пътника.

14:32 ч. От пл. Съединение № 20 към АЕГ със 7 пътника.

14:37,  На пл. Съединение пристига № 93. Качвам се. Пътници – 4, След спирката на р-т Стадиона продължава с 2 души към гара Филипово.

В срещуположното платно виждам да чакат на светофара  № 99 с 12 пътника и № 93 със 7 пътника.

15:38 ч. От ДКЦ ІІ  към центъра № 37 с 31 пътника, които постепенно намаляха до 24, с толкова тръгна от спирката при х-л Тримонциум.

15:50 ч. От Тримонциум с № 7 към моята спирка със 17 пътника.

Тръгвам към къщи.

18:33 от моята спирка с автобус № 24 . Пътници – 17

 изпреварва ни микробус от линия № 16 в 18:35 ч. с 2 пътника в него.

18:37 на Централна гара пристига № 116 , който е пътувал след № 24 и № 16. В него имаше 14 пътника.

18:40 ч. Качвам се на № 17, освен мен има още 3 пътника.

 

                                                        20.01.2012 г.

 

Днес решавам да погледна какво е положението на спирката на Централна гара в посока към града, където натоварването сутрин е най-голямо.

6:53 ч. се качвам на № 113 към гарата. Заедно с мен – общо два пътника. В срещуположна посока № 113 с 4 пътника.

7:00 ч. от последната спирка в обратна посока на № 113 се качват 24 души, предимно ученици.

След това заставам на спирката пред Централна гара. Всички превозни средства заминават надясно. Записан е броя на пътниците при потегляне от спирката.

7:02 ч. От ЦГ към АЕГ № 222  с 45 пътника.

7:03 ч. №  116 към Руски – 38 пътника.

7:04 ч.  № 26   – 48 пътника.

7:05 ч. № 12 – 52 пътника.

            № 7  – 21 пътника

7:08 ч. Пристига съчленен тролейбус № 19 с 4 пътника. Тръгва с 68 пътника (ученици)

7:10 ч. № 16 – микробус с 11 пътника.

7:12 ч. № 29 –  35 пътника

7:13 ч. № 36 – 46 пътника.

7:14 ч. № 26 – 30 пътника,

            № 116  – 19 пътника

            № 12  – 28 пътника, но не съм сигурен дали успях да преброя добре.

7:16 ч. № 222 – 52 пътника,

            № 17 – 24 пътника.

7:18 ч. № 7 – 28 пътника

            № 29 – 40 пътника

7:19 ч. № 12 – 45 пътника

            №  26 – 18 пътника

7:20 ч. №  20 – 30 пътника

7:21 ч. №  16 – 18 пътника.

7:24 ч. №  116 – 43 пътника.

7:26 ч. №   222 – 49 пътника

7:27 ч. №  12 –  39 пътника

7:28 ч.  № 7 – 16 пътника

            № 24 – 26 пътника

7:29 ч. № 17 – 18 пътника

7:30 ч. № 26 – 28 пътника

            № 29 – 22 пътника.

7:31 ч. №  36 – 28 пътника

            № 20 – 22 пътника

7:32 ч. № 16 – 18 пътника

            № 222 – 28 пътника

7:33 ч. № 12 – 37 пътника

            № 116  –  26 пътника.

7:35 ч. № 29 – 19 пътника

7:37 ч. № 7 – 12 пътника

7:39 ч. №  26 – 21 пътника

7:40 ч. № 12 – 38 пътника

7:41 ч. №  24 – 34 пътника

7:42 ч. № 116 – 28 пътника

7:44 ч. №  20 – 14 пътника

7:45 ч. № 134 – съчленен тролейбус – 2 пътника.

7:46 ч. № 16 – микробус – 9 пътника

7:47 ч. № 17 – 21 пътника. Качвам се, защото по-големия поток от ученици свърши.

 

9:27 ч. № 17 към Централна гара – от р-т Стадиона  – 10  пътника.

           Забравих си мобилния телефон и затова слязох на спирката на ВМИ и се върнах обратно за да го взема. 9:31 ч. № 17  към р-т Стадиона  – 11 пътника.

9:48ч. № 222 от р-т Стадиона към гарата.. Качвам се, 10 пътника.

9:59 ч. № 16 – от гарата към моята спирка – 9 пътника.

            № 116 в същата посока – 6 пътника.

10:03   № 16 към гарата от Южен, микробус, 6 пътника.

Имам малко наблюдения за периода между 11 и 12:00 часа.  Затова излязох за малко на кръстовището на ул. К. Геров и бул. Н. Вапцаров. Там записах следното:

11:37 ч. –  № 17 надясно по булеварда  – 7 пътника

                  № 7  –   „   –    „      –   „            – 8 пътника

11:38 ч.   № 36 към Камела с                   0 пътника

11:39 ч.     № 16 ч. към бул. Южен –         5  пътника

11:40 ч.     № 24 към Тракия                      6 пътника.

За събота и неделя (21 и 22 януари нямам наблюдения). Съботата бе работен ден, но нетипичен, защото за учениците беше почивен.

 

                                                                 23.01.2012 г.

 

13:46 ч. № 24 – от спирката до Коматевско шосе към Тракия  отпътува с два пътника.

14:22 ч. № 27 – завива от Коматево по бул. Н. Вапцаров. 5  пътника..

              № 134 (съчленен тролейбус) в същата посока като № 27 с 4  пътника.

14:25 ч. № 16 от бул. Н. Вапцаров към Центр. гара. Качвам се. 14 пътника заедно с мен.

14:31 ч. № 26 от Централна гара към центъра  потегля с 25 пътника.

14:34 ч. № 3 от Сточна гара към Бетонов мост –  тролейбус с 8 пътника.

14:35 ч. № 14 тролейбус от Сточна гара към Военна болница – 6 пътника.

14:51 ч. № 4  от Тунела – юг към Байкал –  41 пътника.

14:52 ч. № 26 качвам се от Тунела- юг към Централна гара  – 23 пътника.

15:01 ч. № 116  качвам се от Централна гара към  бул. Н. Вапцаров.  15 пътника

15:38 ч. № 7 от Н. Вапцаров надясно към Централна      гара. Качвам се. 6 пътника. До

              Тунела – север се качиха още 9 пътника. Слязоха 5. Останаха 10.

18:51 ч. № 20 от Тунела север към пл. Съединение. Пристигна с 1 пътник. Качвам се.

              Тръгна с 3 пътника.

18:54 ч. № 99 – От пл. Съединение към рест. Стадиона. Качвам се. 14 пътника вътре.

 

 

                                                    24.01.2012 г.

7:40 ч.  № 99 от ДКЦ  2 към  пл. Съединение 3 пътника. От пл. Съединение + 8 пътника.

15:41 ч. № 113 от р-т Стадиона към Централна гара – 10 пътника с мен.

15:50 ч. № 12 Централна гара  към Смирненски – 11 пътника.

              № 7  Качвам се от Централна гара  към Коматевски възел. Тръгва – 17 пътника

19:08 ч. № 16 От Н. Вапцаров  към Руски – качвам се – 7 пътника. Слизам на 6-та  спир-

              ка – продължават 4 души.

 

                                                            25.01.2012 г.

 

7:26 ч. № 44  от ДКЦ 2 към Тракия – 28 пътника.

7:42 ч. № 14 съчленен тролейбус срещаме го при  Военна болница  – 4 пътника

 

            Заставам на изхода на жилищен район Тракия към магазин Метро с намерение да регистрирам броя на пътниците от най-големия жилищен район към другите части на Пловдив. Не наблюдавах броя на пътниците на пристигащите от града превозни средства, тъй като е нормално в този час на деня той да е по-малък от броя на пътуващите към центъра и другите райони на Пловдив.

 

7:52 ч. № 29 от Тракия към Сточна гара – 26 души.

7:54 ч. № 93 от към центъра – 28 души.

7:57 ч. № 44  към центъра – 18 пътника.

7:59 ч. № 18  към Централна гара – 18 души.

            № 21  към центъра – 6 пътника

8:00 ч. № 9   към центъра – 28 души.

8:01 ч. № 29 към .Сточна гара – 14 пътника

 8:04 ч. № 24 – към район Южен – 22 пътника              .

8:05 ч. № 25 – към панаира – 18 пътника.

8:06 ч. № 18 – към Сточна гара – 29 пътника.

8:08 ч. № 9  – към центъра – 21 пътника

            № 21 – към центъра – 5 пътника.

8:10 ч. № 93 – към центъра – 21 пътника.

            № 44 – към центъра – 23 пътника.

8:11 ч. № 29 съчленен автобус към Сточна гара – 21 пътника.

8:14 ч. № 29 – към Сточна гара – 18 пътника.

            № 25 – към панаира – 6 пътника.

8:16 ч. № 9 – към центъра – 31 пътника.

8:17 ч. № 134 – към Ст. гара съчленен тролейбус с 1 пътник. Качват се 2 контрольори.

8:18 ч. № 24 – към район Южен – 8 пътника.

            № 18 – към Сточна гара – 15 пътника.

8:19 ч. № 44 – 16 пътника.

8:20 ч. № 93 микробус – към центъра – 16 пътника.

8:23 ч. № 21 към центъра – 14 пътника

8:24 ч. № 9 – към центъра – 17 пътника.

8:27 ч. № 25 – към панаира – 11 пътника.

8:29 ч. № 29 – към Сточна гара – 23 пътника.

8:31 ч. № 18 – към Сточна гара – 17 пътника.

8:32 ч. № 93 – към центъра – качвам се, 22 пътника.

8:42 ч. № 10 – спирката на бул. Мария Луиза към пощата.. 22 пътника в микробус.

8:52 ч. № 113 от Мальовица към КАТ. Качвам се. 13 пътника.

 

10:40 ч.№  17 от р-т Стадиона към Ц. гара. 6 пътника. Преди него минаха  №222 и

              №17№ 113  в същата посока също с малко пътници, но не успях да ги преброя точно.

10:50 ч. № 7 – към Коматевски възел – 10 пътника след № 116.

13:32 ч. № 116 от Н. Вапцаров към Централна гара – 15 пътника с мен.

13:43 ч. №  7  от Централна гара към Тунела юг 17 пътника.

13:52 ч. № 3 тролейбус , към гара Филипово от Тунела юг с 12 пътника.

14:08 ч. № 7  от Тунела юг към Централна гара –  15 пътника.

14:19 ч. № 12 изпреварва № 7към Ком. възел с 11 пътника.

18:25 ч. № 7 от Н. Вапцаров към Ц. гара – 6 пътника

18:32 ч. № 116 от Ц. гара към пл. Съединение – 8 пътника с мен.

 

За върховия период от 7 до 9:00 час съм преброил пътниците общо в 95 превозни средства от всичко 223 наблюдавани.

Брой пътници        Брой превозни средства

От 60 до 70                             1

От 50 до 60                             2                     От тази табличка се вижда, че дори във

От 40 до 50                             5                     пиковите часове за транспорта почти 3/4

От 30 до 40                            11                    от превозните средства пътуват с по-малко

От 20 до 30                            31                    от 30 пътника в момента на наблюдението,

От 10 до 20                            30                    а 1/6 пътуват с по-малко от 10 пътника.

От  0 до  10                            15    

 

От  9:00 до 19:00 и преди 7:00 часа:

Брой пътници             Брой превозни средства

От 40 до 50                                 1                     Вижда се, че в останалите часове натовар-

От 30 до 40                                 4                     ването на превозните средства е още по-

От 20 до 30                                 25                   малко. От 139 наблюдавани превозни

От 10 до 20                                 51                   средства 58 (т.е. 42 %) към момента,в който   

От 0 до 10                                   58                   ги засякох бяха с по-малко от 10 пътника!!

              Струва ми се, че записаното е достатъчно за да онагледи истинското положение относно несъответствието между количество пътници и количество превозни средства.

 

 

Заявление до Илко Илиев по ЗДОИ

петък, септември 9th, 2011

За спирките на МГТ в Пловдив – в-к Марица

сряда, юли 20th, 2011

Новите спирки при слънце ­ сауна, в дъжд ­ водопад

ПЛОВДИВ, Гергана ВАСИЛЕВА, Валя ЙЕРЕМИЕВА, 19 Юли 2011; 14:31

Общината: Заварихме тежка концесия, но ще направим още 30 заслона до края на септември

Новите спирки, които се монтират в града, са нефункционални и не могат да бъдат заслони нито в дъжд, нито в пек. Сама се убедих в това, след като ми се наложи да чакам автобус на бул. “Руски” под току-що монтиран стъклен заслон, оплака се на редакционния телефон Добринка Георгиева от Пловдив.

При дъжд водата от покрива се стича и се оттича по гърба на спирката, влизайки в процепа. Така облива седалките, че не можеш да седнеш, в пек пък пространството под заслона е като сауна, а столчетата нажежени, обясни Георгиева. Чудя се защо общината даде толкова пари за нещо, което не може да се използва, попита пловдивчанката.

Заслонът на площад “Съединение” е проектиран от хора, които нито се возят в градския транспорт, нито са стояли на спирка да чакат автобус, възмущава се нашият читател Росен Николов. Той специално дойде в редакцията на “Марица”, за да изкаже недоумението си за спирките. На пл. “Съединение” е невъзможно да се скриеш, защото при дъжд отгоре тече, при слънце пече, а хората търсят сянка, особено през лятото, разказа Николов. Желязната част на заслона е в състояние да издържи танкова атака, а стъклата ще се пръснат на парченца дори и от един ритник на най-дребен хулиган, счита читателят.

Подобни сигнали не са постъпвали при нас. Заслонът на бул. “Руски” беше монтиран преди 10 дни, коментира Борислав Инчев, главен секретар на общината.

Концесията на тези спирки е от 2003 година, 2007 г. беше одобрен проектът. През 2009 г. община Пловдив започна да води усилени преговори с концесионера, като 2010 г. бе подписан договор, припомни Инчев. Близо седем-осем години бяха необходими, за да се разплете този сложен възел с концесиите на спирките и да започне тяхното монтиране, уточни Инчев.

И тъй като Законът за концесиите е много строг, ние нямаме право да правим никакви промени по концесионния договор, нито по проекта, уточни главният секретар на община Пловдив.

Не съм проверявал, но напълно възможно е действително да пече при слънце. Много пъти сме мислили с нашите инженери да сложим термопанели или тенти, но тъй като нямаме право да променяме проекта и договора, това е невъзможно.

Що се отнася до спирката на пл. “Съединение”, тя е поставена през 2004-2005 г. от фирмата, но тъй като не отговаря на някои изисквания, концесионерът е отказал да я приеме. Затова сме направили пълно обследване на всички заслони в града. За спирката на “Съединение” предвиждаме да бъде довършена, ще бъде обработена металната част против ръжда, ще монтираме липсващия ток, вода и канализация, за да започне да функционира търговският модул, обясни Инчев. Така до края на септември ще поставим и ремонтираме повече от 30 заслона. Молим гражданите за още малко търпение и разбиране, каза Инчев.

Сподели в:    Svejo.net Facebook Delicious Digg

 

                                                                    х     х     х

                     Добре е повдигнат въпросът, трябваше даже много отдавна да се направи това. Странно защо журналистките не са попитали главния секретар на Общината защо общинското ръководство не е инициирало преговори с концесионера за промяна на параметрите на заслоните по спирките. Защо се примиряват с това, че се изгражда нещо нефункционално. Би следвало да се постави въпросът и за отговорността на тези, които са сключвали договора за концесия и са одобрявали проекта за оформянето на спирките. Заспала работа, формална.

Писмо до г-жа Менда Стоянова

четвъртък, април 28th, 2011

                                                                                       До г-жа Менда Стоянова

                                                                                  народен  представител от ПП „ГЕРБ”

                                                                председателка на комисията по бюджет и финанси         

              Здравейте госпожо Стоянова!

              Благодаря Ви, че ми дадохте възможност да се обърна директно към Вас с настоящото писмо като ми дадохте своя имейл адрес.             

              Става въпрос за финансирането и организацията на масовия градски транспорт. Примерите, които Ви предлагам и предложенията, които правя, са за Пловдив, но до голяма степен са валидни не само за Пловдив. Подробности, както  Ви посочих, може да намерите в www.mitev.eu  – категория „Критични материали за транспорта…” 

              Сега има огромно несъответствие между броя на пътниците, които ползват масовия градски транспорт (МГТ) и броя на курсовете, които се изпълняват от превозните средства по различните линии. Това несъответствие се проявява във факта, че превозните средства пътуват дори във върховите часове обикновено с по-малко от 20 пътника в тях при разрешени 100 (за съчленениете автобуси и тролейбуси разрешеният брой пътници е още по-голям). Така от една страна пада рентабилността от използването на отделните превозни средства, от друга страна излишно се натоварва уличното движение и се замърсява окръжаващата среда.             

              Казано накратко, в момента гражданите на Пловдив все по-малко ползват услугите на масовия градски транспорт (МГТ).    Може да се каже, че те бяха пропъдени от МГТ  заради неправилни решения на общината. Първото и най-важно обстоятелство, довело до големия отлив на пътници е ценовата политика. В последните няколко години цените се покачиха от 0,40 на 0,50, после на 0,60, после на 0,80 лв и накрая на 1,00 лв. Наскоро  фирмите превозвачи изказаха претенции за ново увеличени на цената на билетите – на 1,20 лв, което бе отхвърлено от кмета Славчо Атанасов.

              Получи се двояк ефект. От една страна услугата на МГТ стана ценово недостъпна за хората с по-ниски доходи. От друга страна при тази цена на билетите за хората с по-високи доходи стана по-изгодно да ползват личните си автомобили вместо МГТ, което води до задръствания и по-малка средна скорост на движение и особено до тежки екологически последици

               Паралелно с нарастването на цената на услугата и предизвиканото от това намаляване на броя на пътниците, ежегодно нараства броят на предвидените по разписание курсове по отделните линии,  като се намалява интервала между отделните коли.

              Превозвачите не желаят да бъде намален броя на извършваните курсове чрез увеличаване на времевия интервал между отделните коли. Според мен това се дължи на начина на субсидиране на техните фирми, а то е в зависимост от броя на изминатите километри и величината на направените от тях разходи.

              Специално внимание заслужава въпросът за субсидиите и компенсациите, които получават фирмите и за техните действителни разходи за изминат километър. Според заместник кмета Константинов, превозвачите в Пловдив получават 1,70 лв/км, във Варна 2,00 лв/км, а в София – 2,80 лв/км. Директорът на Общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта” обаче твърди, че 1,70 лв не е сума за субсидии и компенсации, а е величината на разходите на фирмите за един километър. Той твърди още, че фирмите за 2010 г. след получаването на субсидиите са останали с над 3 млн. лв. загуба. За загуби на фирмите превозвачи за 2009 г. говори и заместник-кмета по транспорта Константинов. Многократно питах защо след като фирмите реализират не печалба, а загуба, упорито се борят за повече линии, които да обслужват и за повече курсове по отделните линии. Отговор до този момент не съм получил. Това ме кара да мисля, че действителното положение старателно се крие.

              На 16.03.2010 г. кметът Славчо Атанасов по мое искане ме прие за разговор по темата в отговор на мое писмо.. http://www.mitev.eu/?p=1144

               На 30.03.2010 г. в кабинета на директора на ОП ОКТ Никола Янакиев се състоя уредената от г-н Атанасов среща между мен и трима от превозвачите. До съгласие по темата за оптимизиране на транспорта не се стигна, но ми беше обещан отговор на писмото ми в съответствие с резолюцията на кмета. Няколко пъти се обаждах по телефона и обещанието бе потвърждавано от Н. Янакиев, но отговор не идваше. През лятото  участвах в телевизонно предаване по темата заедно с общинския съветник от ГЕРБ г-н Държиков (от ОП ОКТ отказаха участие в предаването), с когото сме практически единомишленици и изпратих второ писмо до кмета, защото резолюцията му все още не бе изпълнена и отговор на писмото ми нямаше.

              Годината измина и цената на картите за преференциални пътувания бе увеличена с 20 %. Написах трето писмо до г-н кмета (вж. второ и трето писмо в http://www.mitev.eu/?p=1974 ) Третото писмо очевидно подейства и след около десет месеца най-после получих  писмо –„отговор” от директора на ОП ОКТ. http://www.mitev.eu/?p=2038  Предизвикан от характера на този отговор, изпратих писмо до г-н Янакиев. http://www.mitev.eu/?p=2042  Последва второ негово писмо до мен http://www.mitev.eu/?p=2047 и съответно мое второ писмо до него – http://www.mitev.eu/?p=2050  След това кореспонденцията секна, не по моя вина. Кметът и заместникът му по транспорта очевидно не проявиха по-нататъшен интерес към спора. Последва ново предаване по ПОТВ с участието на г-н Държиков и мен, на което отново не присъства никой от общината.

              Описах ви горните перипетии като илюстрация на упоритото нежелание на фирмите, ОП ОКТ и общинското ръководство да търси оптимизация на транспорта.

               Търсейки начин за по-нататъшно въздействие, стигнах до Вас. Убеден съм, че МГТ може да вози пътниците при цена на билета максимум  0,50 лв и с 30 до 50 % по-малък брой курсове (в зависимост от часовете на деня) и мога да предложа конкретни разчети за това. Това ще  превърне  пловдивският МГТ  от  недостъпен за  хората с ниски доходи  и стимулиращ чрез високата цена на билеите и картите  употребата на личните автомобили, (което е главна причина за  превръщането на  Пловдив в един от най-запрашените градове в Европа) във фактор, който ще върне пътниците и ще способства за решаване на екологическите проблеми. За тази цел обаче  е необходимо да се смени  ценовата политика и стратегията на субсидиите и компенсациите за превозвачите.

               Възможност за това има. Според ОП ОКТ разходите на превозвачите са средно 1,70 лв/км. Според мен те са по-малко, но нека приемем за вярно казаното от тях число.

Средната дължина на автобусните и тролейбусните линии е 23,7 км (общо в двете посоки). При положение, че един километър струва на фирмите 1,70 лв, то един курс струва  средно  40,29 лв (23,7 х 1,7  = 40,29). Ако броят на курсовете по линиите се намали, така че  превозните средства да превозват в едната посока 50 пътника и в обратната посока също 50 пътника – т.е. общо сто пътника, себестойността на едно пътуване ще е 0,40 лв.  (40,29 : 100 = 0,40). Припомням, че цената на билета в момента е 1,00 лв.

              Както посочих по-горе, обикновените автобуси и тролейбуси са предназначени за превоз максимално на 100 пътници (36 седящи и 64 правостоящи). Съчленените автобуси и тролейбуси естествено могат да превозват по-голям брой пътници. Вижда се, че дори при използването на 50 % от капацитета на превозните средства себестойността на едно пътуване е 0,40 лв.. Ако се превозят в едната посока 75  и в обратната посока 75 пътника, то себестойността пада още повече и става  приблизително 27 стотинки ( 40,29 лв: 150 = 0,268 лв.),  Като се има предвид, че пътниците, които пътуват от начална до крайна спирка са малко на брой, а на повечето спирки има слизане и качване, няма да се стигне до препълване на превозните средства, защото средният брой пътници в тях по всяко време обикновено ще е под 75.

              Тези изчисления показват, че в мемента цената на билетите от 1 лв е несъразмерно висока и долу-горе съответства на положение, при което се превозват в едната посока 20 пътника и в обратната посока – 20 пътника, т.е. общо 40. В такъв случай себестойността на едно пътуване ще е 1 лв, превозвачите няма да имат печалба и ще разчитат на субсидии и компенсации.

              Моето предложение е броят на курсовете да бъде намален с 30 до 50 % в зависимост от различните части на деня.  Разходите на фирмите съответно ще бъдат намалени с 30 до 50 %.. В момента по официални данни те възлизат на  32 000 000 лв и спокойно могат да бъдат сведени до максимално 20 млн. лв. Съответно трябва цената на билетите  да бъде най-много 0,50 лв. за да може транспортната услуга да бъде достъпна и за нискодоходните групи население. Те също плащат ДДС при всяка своя покупка, плащат и други държавни и местни данъци и такси, т.е. участват във формирането на приходната част на бюджета на държавата и общината, от където се дават субсидии и компенсации за превозвачите, но при сегашната цена на билетите нямат финансовата възможност редовно да ползват МГТ.

              Ниската цена на билетите ще направи неизгодно ползването на личните автомобили в значителна степен, което логично ще доведе до намаляване на автомобилния поток по улиците на града с всички произтичащи от това благоприятни последици от екологическа гледна точка (по-малко шум, по-малко прах, по-малко вредни газове, по-малко задръствания, по-висока средна скорост и т.н.).

              Според мен ще бъде бъде възможно и уместно да се въведе пътуване с евтини карти, които да важат за всички линии и да дават право да се пътува без билет. Сега такива карти има за учащи, пенсионери, инвалиди, майки с деца до 3 години и др. Ако билетът бъде с цена 0,50 лв, картите биха могли да бъдат с цена 20 лв, т.е. да покриват минимум 40 пътувания  на месец. Сега виждам че се продават карти само за някои линии на цена 30 лв месечно, но както се вижда от данните на ОП ОКТ картите рядко се купуват и приходите от тях са незначители (поне така е според отчетените данни).

              Търсенето на транспортната услуга е с висока еластичност и реагира обратно пропорционално на движението на цената на билетите. Така например по  данни от ОП ОКТ броят на закупените преференциални карти за пътуване е намалял от около 80 000 през 2009 г.на около 40 000 през 2010 г.. Цената на картите до 2009 г. беше на ниво 15 – 50 лв годишно (в зависимост от доходите) и даваше право на пенсионерите над 70 години и на инвалидите да пътуват по всички линии без билет. От 2010 г. картите станаха с цена 10 лв. месечно, т.е. 120 лв. годишно за всички преференциални групи с право на пътуване без билет и резултатът е повече от красноречив – броят на закупените карти е намалял наполовина. Като капак на всичко цената на преференциалните карти бе увеличена през 2011 г. с 20 % и сега тя е 144 лв. годишно (12 лв месечно) В София цената на картите за същата категория пътници е 8 лв. месечно. Това е красноречив пример за късогледа и неадекватна от икономическа гледна точка ценова политика на общинското ръководство и на фирмите-превозвачи.

              При положение, че само 100 000 граждани на Пловдив си купят карти за 20 лв,  месечно,това ще означава годишно 20 000 000 лв. приходи за превозвачите с ДДС. Ако към тях се прибавят преференциалните карти за пенсионери, учащи и т.н. които да са с цена максимум 40 лв годишно, това ще доведе до по-масовото им купуване и бройката от 80 000 отново ще бъде достигната. Това ще означава още 3, 200 000 лв приходи с ДДС годишно. Отделно ще има продажба на билети за тези, които не желаят да закупят карти и пътуват по-рядко. При това положение би могло да се помисли в Пловдив да се въведе безкондукторно обслужване като в София и разходите да бъдат намалени още повече.

              За да станат възможни горните разчети, трябва интервалът на движение между отделните коли да не бъде по-малък от 10 минути (сега доста линии се движат на интервал 5 минути с едноцифрен брой пътници) и да не надвишава 20 минути в зависимост от натовареността на отделните линии. И ТРЯБВА НАВСЯКЪДЕ ПО СПИРКИТЕ ДА ИМА РАЗПИСАНИЕ. Срамота е вторият град на България да няма  не само разписание, но на много места да няма въобще и обозначаване на спирките.

              Когато има разписание и то се спазва, когато цената на билетите и картите е ниска, гражданите няма да се сърдят, че интервалът между колите не е 5, 7,8,9,10,12 минути, както е сега, а ще бъде 10, 15, 20 минути. Сега има само една линия с интервал 20 минути и една с интервал 30 минути между отделните курсове) В крайна сметка заслужава си да се направи  допитване до населението при вземането на решение, но аз съм убеден, че то ще бъде подкрепено масово.

              Ако  не се направи оптимизация на МГТ (в условията криза и  на растящи цени на горивата тя е още по-необходима) ще продължи източването на бюджета на държавата и общината под формата на субсидии и компенсации, които няма да отиват  за привличането на повече пътници, а  за самоцелно изминаване на все повече километри при все по-намаляващ брой пътници с всички произтичащи от това отрицателни последици.  Показателно е, че днес непрекъснато расте броят на микробусите, обслужващи курсове по отделните линии вместо нормални автобуси.

              Искрено бих се радвал ако предложение в духа на горепосочените мерки залегне в предизборната програма на ГЕРБ за предстоящите избори. Ако проявите интерес съм готов на доброволни начала, без заплащане, да участвам в съответна работна група за детайлизиране на горепосочените предложения.

               С уважение: Димитър Н. Митев,   тел. 0888/704984

ПП.

Ще Ви бъда много благодарен, ако ми потвърдите получаването на това писмо

                                                                          х    х      х

Изпратих писмото на 28.04.2011 г . в 17:53 часа. На следващия ден – 29.04.2011 г.  в 13:58 часа получих следния отговор:

Подател: Menda Stoyanova ……………….   добави в адреси 
До: Dimitar Mitev <dimitr_mitev@abv.bg>  
Относно: Re: Писмо за оптимизация на градския транспорт  
Дата: Петък, 2011, Април 29 13:58:35 EEST  
 

Благодаря
Поздравления за заинтересоваността и гражданската позиция
Менда Стоянова

Зам.кмет Ал. Константинов за малките автобуси

вторник, април 19th, 2011

Зам.-кмет зове превозвачите за по-големи автобуси в часовете пик

ПЛОВДИВ, Марица вест, 19 Април 2011; 13:04

Зам.-кметът Александър Константинов изпрати писмо до превозвачите с настояване  автобуси от клас А на масовия градски транспорт да не се използват в пиковите часове, съобщават от пресцентъра на общината. Причината са многобройните жалби постъпили в общинската администрация за качеството на обслужване в този клас транспорт.

Особено много са оплакванията на гражданите през изминалата седмица от обслужването по линия № 66, заяви зам.-кметът. В ранните и следобедни пикови часове според гражданите, пътуващи по тази линия, е невъзможно да се придвижват нормално, поради малкото места в автобусите. Принудени са да чакат втори автобус, което от своя страна води до закъснение на пътуващите и техните основателни недоволства. Предполагам, че пускането на тези автобуси по линия № 66 не са съобразени с пиковото натоварване на линията с пътници и оттам и тази негативна реакция. Необходимо е фирмите да  изследват пътникопотока по линиите и тези автобуси да изпълняват курсове само тогава, когато пътниците са недостатъчно за по – големи автобуси.

Обслужването на линиите на градския транспорт с автобуси от клас А има и добри страни, както за фирмите, така и за града, счита Константинов. Това са икономиите от експлоатацията на по-икономични автобуси и по – малкото замърсяване на градската среда. Но използването на такива автобуси (клас А) може да бъде обосновано единствено и само с намаления брой пътници. Тези автобуси трябва да повишават качеството на обслужване, а не да правят пътуването некомфортно и нежелано.   В транспортната мрежа на Община Пловдив има място за такъв вид автобуси, но не и в пиковите сутрешни и вечерни курсове, и часовете в които пътниците са в повече  от превозния капацитет на автобуса. Това се отнася и за всички останали превозвачи, използващи автобуси клас А по линиите на обществения транспорт на Община Пловдив.

При продължаващи оплаквания от гражданите от линии, по които се движат автобусите от клас А, Община Пловдив ще предприеме необходимите мерки за подобряване на качеството на превозната услуга чрез намаляване или спиране на субсидиите и компенсациите по тези линии, за тези автобуси. Над 50% от финансирането на дейността “масов обществен транспорт” се финансира от гражданите, пътуващи по тези линии, така че сме длъжни да се съобразяваме с тяхното мнение и правото им за качеството на транспорта. То е водещо в политиката на Община Пловдив относно транспорта, категоричен е зам.-кметът.”

                                                             х     х     х

Ех замкмете, замкмете! Пропъдихте пътниците от масовия градски транспорт, направихте го лукс с тази висока цена, а сега се чудите защо фирмите пускат микробуси вместо големи автобуси.

                                                            х     х     х

На следващия ден вестник Марица отново публикува материал по темата. Дали някога този вестник ще погледне по-задълбочено проблема за транспорта?

Забраняват малките бусове в пикови часове

ПЛОВДИВ, Валентина ЙЕРЕМИЕВА, 20 Април 2011; 08:26 

Превозвачът по линия № 10: Някой хвърля бензин в огъня 

Градската управа показа жълт картон на превозвачите за това, че возят пътници с маломерни рейсове в пикови часове. Транспортните фирми са задължени да ги заменят с нормални автобуси, в противен случай ще им намалим наполовина субсидиите, предупреди вчера зам.-кметът Александър Константинов и допълни, че превозвачите са уведомени с писма. 

Разпореждането е заради многобройните жалби на граждани, че са принудени да пътуват натъпкани като сардели в тесните бусчета, които приличат на маpшрутки. Особено много оплаквания са от обслужването по линия №66, заяви Константинов. Недоволните твърдят, че в ранните сутрешни и следобедни пикови часове изчакват да дойде втори автобус, защото не могат да се качат. Същата ситуация се наблюдава по линия № 20, №16. 

Подробности четете на страниците на в. “Марица”