Начало

„Заклевам се, в името на Република България, да спазвам конституцията и законите на страната и във всичките си действия, да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!

Тази клетва полагат депутатите и министрите.

Този сайт съдържа автентични документи, статии и мнения, които дават представа за действията на отделни политици, на управляващи и опозиционни политически партии, на правосъдната система, на органите на местната власт и медиите в условията на така наречената демокрация. Тези документи, статии и мнения или изобщо не се допускат в средствата за масова информация, или проникват твърде трудно, а понякога (някои от статиите) се появяват във вид, който недостатъчно съответства на оригиналния материал.
По тази причина публикувам информацията тук, за да стане достояние на повече хора, с надежда това да допринесе за формирането на нетърпимост към злоупотребата с власт, корупцията на най-високо и местно равнище и незачитането на законите и човешките права.